Lavtrykk og mildvær

I midten av neste uke kommer det inn et kraftig lavtrykk som gir mildere temperaturer, mer vind og betydelig mer nedbør. Nedbøren vil hovedsakelig komme som snø, og vil ikke gi noe særlig med tilsig før til våren. De store mengdene med vind kan man derimot ikke lagre til våren og vi antar at vinden vil skape  et stort press nedover på prisene, særlig i de nordlige prisområdene. Vi antar at Sør-Norge vil ligge på import store deler at neste uke, og dette gir produsentene en kjærkommen mulighet til å spare på vannet til vinden løyer.

Fortsatt høye priser på gass og kull

Prisene på gass, kull og utslippskvoter holder seg fortsatt høye og er ventet å holde seg høye også ut dette året. Vi venter derfor at etter kommende uke vil prisene gradvis øke igjen, særlig i de sørlige prisområdene. Kommende uke skal prisene som sagt ned, og vi venter priser i NO3 i snitt ned mot 15-30 øre/kWh. Strømprisene i Sør-Norge antas i snitt å ligge mellom 110-140 øre/kWh