De siste værvarslene er fortsatt på den kjølige siden og noe våtere. Kjølig vær på denne tiden av året vil bremse snøsmeltingen i fjellet og vil bremse tilsigene noe. Imidlertid indikerer værvarslene at det skal blåse veldig mye gjennom pinsen, særlig i de sørlige delene av Norden og i Tyskland. Dette vil gi flyt nordover på utenlandskablene. Mye vind i kombinasjon med lavt forbruk vil derfor gi lave priser gjennom pinsen. Etter hvert som vinden avtar tidlig neste uke og forbruket tar seg opp igjen vil prisene igjen stige.
Råvareprisene og prisen på utslippskvoter (EUA) har kommet noe ned siste uken, men er fortsatt på et høyt nivå. Dette gir mulighet for høye priser, primært i Sør-Norge, til tross for at vi nærmer oss den tiden på året hvor strømprisene historisk sett er på det laveste.

Kommende uke venter vi priser på rundt 50 øre/kWh i Sør-Norge og rundt 30 øre/kWh i Midt-Norge.