Værvarslene de neste to ukene har skiftet til den litt tørre siden både for Sør-Norge og de nordlige prisområdene (NO3 & NO4). Det er fortsatt et stort overskudd av snø i de to nordlige prisområdene som sammen med en magasinfylling som er normalt for årstiden, vil være med å holde prisene nede. Det er begrenset med kapasitet i nettet til å eksportere strømmen ut av disse områdene til Sør-Norge og Sverige, noe som vil bidra til lave priser i disse to prisområdene en stund til. Vi tror strømprisene vil ligge på ca 15 øre/kWh i disse to prisområdene kommende uke, noe opp fra forrige uke som var preget av en del vind.

I Sør-Norge har vi nå den laveste magasinfyllingen på 20 år, i tillegg med tørre varsler og relativt normalt med snø i fjellet. Gassprisene i UK har vært midlertidig lave på grunn av høye gasslagre, noe som medførte at Sør-Norge importerte «rimelig» strøm ifra UK forrige uke. På kontinentet er prisene på kull og gass stabile, men på høye nivåer. Alt i alt tilsier derfor tørre værvarsler for Sør-Norge at prisene skal noe opp, og vi tror prisene vil ligge rundt 230 øre/kWh i gjennomsnitt.