Vi har fått et høytrykk inn over Norden, noe som gir varmt og tørt vær en uke fremover. Det varme været vil økt snøsmelting, men samtidig vil høytrykket føre til at det blir noe mindre vind. Etter en lang vinter og en kjølig vår bør det være god reguleringsevne i magasinene til å ta unna tilsigene som kommer.

Med nåværende værvarsler har vi en nøytral ressursbalanse, noe som fortsatt gir risiko på oppsiden for prisene i Sør-Norge så lenge været ikke blir veldig vått og prisene på termisk kraft fortsatt er høye. Viljen til å produsere strøm i de nordlige prisområdene er fortsatt større enn linjenettet klarer å ta unna, og vi venter derfor at prisforskjellene mellom de sørlige og nordlige delene vil vedvare, også kommende uke.

I sum anslår vi derfor priser på rundt 50 øre/kWh i NO1 og rundt 30 øre/kWh i NO3.