Beskjeden prisoppgang forrige uke

Strømprisene forrige uke gikk noe opp i alle prisområdene i landet, men ikke så mye. Økningen i Sør-Norge skyldes at det ikke har vært like mange timer med vind- og solkraft i Europa som i uke 19. NO1, NO2 og NO5 endte derfor på 2,14 kr/kWh (opp fra 2,03 kr/kWh). I Midt-Norge og Nord-Norge er prisøkningen minimal og forklares av små variasjoner i været. NO3 endte på 17,80 øre/kWh (opp fra 13,80) og NO4 på 15,20 øre/kWh (opp fra 13,80).

Statnett endrer sin vurdering av kraftsituasjonen i Sør-Norge

Statnett har nå endret sin vurdering av kraftsituasjonen i NO1, NO2 og NO5 fra "normal" til "stram". Dette er nivå 2 av nivå 5, og varsler at det forventes mer kraftimport fra Europa for å kunne dekke forbruket i Sør-Norge. Dette er ikke en kritisk situasjon, men med svært høye kraftpriser i Europa kan det bli dyrt å importere kraft. I Europa diskuteres det rasjonering av gass som en konsekvens av mindre gass fra Russland, men prisene reflekterer foreløpig ingen dramatisk endring.

Prisforventning

Vår forventning er at prisen i Sør bør ligge rundt natteprisene i Europa som i dag er på 2,18 kr/kWh. Nord i Norge skal det være nok snø og vann til å holde strømprisen svært lav gjennom sommeren. I perioder med økt vindkraft og elvekraft blir prisen presset ned mot 0 øre/kWh. Prisforventningen vår er derfor på 12 øre/kWh eller lavere gjennom sommeren.