Det tørre og varme været ser ut til å vare, også inn i neste uke. Temperaturene daler litt ned igjen, men er fortsatt over normaltemperaturen for denne årstiden. Ressursbalansen har svekket seg i takt med det tørre været og denne er nå tilnærmet normal. I slutten av neste uke indikerer varslene våtere vær i de nordlige delene av Norden, mens Sør-Norge fremdeles ser ut til å få det relativt tørt. Det høytrykksdominerte været har gitt oss mindre vind enn normalt, men dette kan endre seg inn mot neste helg om varslene slår til. 

Faktisk så ble strømprisene i mai de høyeste (målt i norske kroner) noensinne, noe som blant annet skyldes høye termiske priser, forsinket snøsmelting og tørt vær. 

Med utsikter til noe våtere vær og mer vind heller vi mot at spotprisene vil falle noe etter hvert, men fra høye nivåer. Kommende uke antar vi at prisene vil ligge rundt  50 øre/kWh på Østlandet og rundt 40 øre/kWh i Midt-Norge.