Prisras forrige uke

Uke 21 endte med et kraftig fall i prisene. Import til svært lave priser fra omkringliggende land, kombinert med høy vindkraft i Norge og økt snøsmelting, resulterte i at prisene i Norge gikk kraftig ned. Den laveste prisen fikk vi i Sør-Norge hvor spotprisen endte på under 1 øre/kWh kl. 08:00 lørdag. Årsaken til at prisen kollapset så kraftig var at mengden uregulert kraft (elvekraft, sol, vind) var så stor at den regulerbare kraften (vannmagasiner) som normalt reduseres i takt med den regulerbare ikke kunne reduseres tilsvarende.  

Like fort opp som ned 

Den uregulerbare kraften (vind, sol, elvekraft) vil ikke dominere like mye i uke 22, og det voldsomme prisfallet ser derfor ut til å ha vært kortvarig. Magasinene er fortsatt lave i Sør-Norge (NO1, NO2, NO5), og vannkraftprodusentene må finne en pris som gjør at det importeres kraft når prisene i Europa er på det laveste for at magasinene ikke skal risikere å være for lave mot høsten. Denne prisen tror vi at ligger rundt 2,1 kr/kWh. 

I Midt-Norge (NO3) vil prisen tidvis øke på grunn av begrenset kapasitet mellom Midt-Norge og Nord-Norge (NO4). Når denne kapasiteten er tilbake til normalt vil prisene sannsynligvis legge seg på samme nivå på ca. 14 øre/kWh. I mellomtiden er det Sverige som er viktig for prisen i NO3, og her ligger prisen over 1 kr/kWh i perioder med lite vindkraft.