Det varme og tørre været vi har hatt de siste to-tre ukene forsvinner nå i helgen, og blir erstattet med betydelig våtere og mer vindfullt vær, noe som styrker ressursbalansen. I tillegg er det kommet meldinger om enkelte begrensninger i overføringskapasiteten i nettet, særlig eksporten fra Østlandet til Sverige blir begrenset, men også den viktige forbindelsen mellom nord og sør i Sverige blir noe redusert.  Det siste henger nok sammen med at oppstarten av Ringhals 3 har blitt ytterligere utsatt etter det årlige vedlikeholdet. Prisene på kull, gass og utslippskvotert har fortsatt å stige, også denne uken. 

Prisene innværende uke har vært sterkt hjulpet av tørt vær og lite vind.
Selv om varslene er betydelig våtere i dag tror vi ikke prisene skal veldig mye ned. Vi anslår priser på litt under 50 øre/kWh på Østlandet neste uke mens Midt -Norge antar vi vil ligge noe lavere.