Nettbegrensing mot Nord-Norge

Midt-Norge (NO3) fikk en kortvarig prisøkning på grunn av vedlikehold av transmisjonsnettet som sterkt begrenset muligheten for å sende kraftoverskuddet fra Nord-Norge til Midt-Norge som har mer forbruk og mindre kraftproduksjon.  Prisen endte på 47,8 øre/kWh. 
I Sør-Norge økte prisen til et nivå som vi har forventet lenge. NO1, NO2 og NO5 endte alle nær 2 kr/kWh som er tett på natteprisene i Europa. Dette vil sannsynligvis føre til mer balanse mellom eksport og import fremover.

Stabilisering av pris på fossile brensler

Prisen i Sør-Norge har i stor grad vært knyttet til strømprisen i Europa og spesielt Tyskland i en lengre periode nå. Vi forventer at temperatur og nedbør skal få en større innvirkning på pris nå som snøsmeltingen er startet, og at prisen på kull og gass har vært stabile i en periode nå. Vi tror ikke på priser over 2 kr/kWh med mindre det blir svært tørt fremover.
I Midt-Norge tror vi prisen kommer til å ligge på 14 øre/kWh på grunn av det store kraftoverskuddet i Nord-Norge, men det kan potensielt bli midlertidig høye priser dersom forbruket blir høyt og vindkraftproduksjonen lav.