Værvarslene den siste uken har vært våte og vi har fått godt med nedbør i hele Norden. Ressurssituasjonen har bedret seg og viser nå 3-4 TWh i pluss som legger dagens varsler til grunn. Prisene har naturlig nok kommet noe ned som følge av dette, og vi har sett fallende spotpriser gjennom uken, men ligger relativt høyt historisk sett.

De termiske prisene (kull, gass og utslippskvoter) holder seg høye og gir full eksport på utenlandskablene. Denne uken startet også utvekslingen av strøm til Storbritannia på den nye kabelen, North-Sea link. Svenska Kraftnett, systemoperatøren i Sverige, har utfordringer med kraftflyten i nettet og har blant annet begrenset kraftflyten fra nord til sør i Sverige og fra Sør-Sverige til Østlandet. Begrensningene gir isolert støtte for fortsatt høye priser i Sør-Norge.

Det er som alltid vanskelig å spå femtiden, men basert på det vi har sett denne uken tror vi prisene på Østlandet (NO1) vil ligge på rundt 45 øre/kWh kommende uke mens prisene i Midt-Norge (NO3) vil ligger på rundt 30 øre/kWh.