Nedgang i prisen

Som forventet gikk prisen i Midt-Norge (NO3) kraftig ned så snart Statnett var ferdig med arbeidet som begrenset kraftflyten fra Nord-Norge (NO4) til NO3. Den endte på 14 øre/kWh som er tett på NO4 på 12,5 øre/kWh.

I Sør-Norge gikk prisen overraskende langt ned, drevet spesielt av timer med mye billig kraft fra Europa på pinsedagene, men også på grunn av vår egen elve- og vindkraftproduksjon. NO1, NO2 og NO5 endte på ca. 1,6 kr/kWh (NO2 har hatt litt høyere pris enn NO1 og NO5 i noen timer av dagen i forrige uke).

Lite import på lave priser

Uke 23 ga muligheter for mer import fra omkringliggende prisområder, men resultatet ble heller en redusert eksport. En mer normal nedbør i Sør- og Vest-Norge kan ha ført til at flere aktører ikke vurderer magasinfyllingene sine til å være like kritisk før høsten. En annen forklaring kan være at tappingen fra vannmagasinene allerede er kraftig redusert, og at Sør-Norge tidvis "oversvømmes" av rimeligere kraft. Hvilken av disse forklaringene vil ha betydning for prisen gjennom sommeren så snart den uregulerbare kraftproduksjonen reduseres. Vi tror at den mest sannsynlige forklaringen er økt kraftproduksjon, og at prisene skal opp når denne kraftproduksjonen blir mindre.

I Nord er det ingen endring, og lave priser virker fortsatt sannsynlig gjennom sommeren.