Varmt og vått

Neste uke får normalt med vind og litt mer nedbør enn normalt, men det varme været skal fortsette med temperaturer 3-4 grader over normalt. I sum skal dette gi en bedre kraftressurs i Norge, og dermed noe billigere strøm.

Lavere pris

Lite vind har gjort at prisen i Midt-Norge gikk fra 30 øre/kWh til 45 øre/kWh på grunn av mindre tilgang på billig vindkraft fra Nord-Sverige.
Vi tror at prisen skal bli lavere i neste uke; i gjennomsnitt 40 øre/kWh i Midt-Norge (NO3). Østlandet (NO1) vil sannsynligvis også se en lavere strømpris sammenlignet med uke 26, med 50 øre/kWh i gjennomsnitt.