Prisforskjell i sør

I Norge har prisskillet i hovedsak vært mellom nord (Midt-Norge og Nord-Norge) og sør (Sør-Norge, Øst-Norge og Vest-Norge) det siste året, men i de siste dagene og ukene har det oppstått en forskjell også internt i sør hvor NO2 (hvor bl.a. Kristiansand og Stavanger ligger) har fått en høyere pris enn NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet). 

Prisene for uke 26 endte følgende:
NO1202øre/kWh
NO2287øre/kWh
NO33øre/kWh
NO43øre/kWh
NO5202øre/kWh

Prisene er relativt uendret fra forrige uke (uke 25), og er i tråd med prognosene vi hadde i forrige ukes markedskommentar.

Enorm prisvekst i Europa, men moderat økning i Norge

Prisene i Europa har skutt i været, og har nesten doblet seg siden midten av juni. Justert for norsk moms handles august for over 4 kr/kWh i Tyskland. Det er stor prisvekst på naturgass som er årsaken til økningen. Vi tror ikke at Norge, da spesielt NO2, vil se den same prisøkningen. Vår begrunnelse er at Storbritannia vil kunne eksportere strøm til oss før prisen blir så høy. 

Nedbør er en viktig faktor som styrer hvor sterkt prisene i Europa påvirker Norge. Værprognosene for juli viser en helt normal nedbørsituasjon i hele Norge, og vil bidra med å dempe prisveksten. 

Prisforventinger

Vi har hatt en prognose på 2 kr/kWh for Vest- og Østlandet, og litt høyere på Sørlandet, i en periode nå. Denne prognosen holder vi på for de neste ukene, men sannsynligheten for at prisene går opp har økt.

For Midt-Norge og Nord-Norge er prisforventningen en fortsatt lav pris frem mot høsten.