Sol og pent vær = økning i strømprisene

Sommeren har vært preget av mye fint vær. Mye sol og oppholdsvær har også betydd mindre nedbør og tilsig til kraftverkene. Dette i kombinasjon med at vi har full eksport på strømkablene våre til utlandet har medført at den hydrologiske balansen har svekket seg til minus 12.

Den hydrologiske balansen er som kjent et mål på hvor mye ressurs vi har i forhold til et normalår og hensyntar magasinfylling, snømengde og  grunnvann. I noen prisområder har vi sett at magasinfyllingen har falt de siste ukene, på en årstid når lavt forbruk normalt tilsier at magasinene skal fylles.  

Utenfor Norden er det svært høye priser for tiden på grunn av høye priser på gass, kull og utslippskvoter. Mens vi i Norden har lite vann i magasinene våre, er de europeiske lagrene av gass mye lavere enn vanlig på denne tiden av året. Kjøpere av gass i Europa må derfor konkurrere med Asia om flytende gass, og dette har vært med å drive prisene på gass oppover. 

Lavere, men fortsatt høye strømpriser neste uke

Selv om prisene i helgen vil komme noe ned igjen på grunn av mer vind og nedbør venter vi likevel høye priser kommende uke, vi tror at både Østlandet og Midt-Norge kan få priser på over 70 øre/kWh.