Værmeldingene de siste ukene i august er fortsatt på den tørre siden

Det siste langtidsvarselet indikerer mer normalt med nedbør de første ukene i september. Tørt vært over lengre tid i kombinasjon med full eksport har gitt oss et hydrologisk underskudd på rundt 15. Lave tilsig og lav magasinfylling gjør at vi lettere kobler på termiske priser som i stor grad styrer prisnivået på kontinentet.

Lagrene av gass i Europa er langt lavere enn vanlig for årstiden og dette har sendt prisene på gass veldig høyt. Aktørene priser nå gass ekstra høyt for å skape incentiv til å produsere strøm fra kull i stedet for gass.  

Siden det neste uke er ventet lite nedbør og helt moderat med vind anslår vi strømpriser nærmere 75 øre/kWh i Sør-Norge kommende uke, mens prisen i Midt-Norge trolig vil ligge noe lavere.