Gratis strøm i nord, dyr strøm i sør

Før sommerferien var prisene relativt stabile i alle prisområdene, men dette har nå snudd. Vestlandet, Sørvestlandet og Østlandet har opplevd en stor økning i strømprisen, og hvor Sørvestlandet fortsatt har høyere priser enn naboliggende områder. Prisveksten skyldes delvis at strømprisen i områder Norge utveksler kraft med, har fått et betydelig løft på grunn av dyrere naturgass, men også at vannkraftprodusentene i større grad kan planlegge mot vinterhalvåret. 

Situasjonen er helt annerledes i Nord-Norge som opplever tidvis gratis strøm. Her er det fortsatt rikelig med lagret vannkraft, og all ledig eksportkapasitet er utnyttet.

Normalt prisbilde for årstiden i Midt-Norge

Det eneste prisområdet som opplevde et normalt prisbilde for årstiden var Midt-Norge som har fått høyere priser på grunn av redusert kraft fra Nord-Norge på grunn av vedlikehold på høyspentnettet. Dette vedlikeholdsarbeidet er planlagt avsluttet 26. august.
 

Prisene for uke 32 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)329øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)440øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)16øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)1øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)329øre/kWh

Forventninger til strømprisen

Før sommerferien hadde vi prognoser på 2 kr/kWh i Sør-Norge. Dette ble en lav prognose, og årsaken er en kombinasjon av en tørrere juli enn normalt, og at gassprisene i Europa har økt ytterligere. Dette vil alltid være en usikkerhet. Vår prognose med dagens situasjon er at prisen vil holde seg stabil om det kommer normalt eller mer enn normalt med nedbør fremover, men dersom det skulle komme mindre nedbør, vil prisene kunne øke til 5 kr/kWh som er prisnivået i Europa. 
 
For Midt-Norge og Nord-Norge har prisforventningene våre vært presise i en lang stund, også gjennom sommerferien. Her har prisen holdt seg stabilt lav, og i Nord-Norge falt den ytterlige. Vi tror at Nord-Norge og Midt-Norge vil få en lav strømpris i flere uker fremover, men Midt-Norge vil oppleve midlertidig høye priser på grunn av vedlikehold av strømnettet mellom de to områdene.