Geopolitisk usikkerhet og full energikrise i Europa

I forrige ukes markedskommentar ble det nevnt at Sør-Norge kunne øke til 5 kr/kWh som var nivået Europa var priset til. Dette skjedde svært raskt, og mye raskere enn forventet. Den enorme økningen i strømprisen, spesielt i Sør-Norge, skyldes at Europa forbereder seg på ytterligere redusert gassimport fra Russland. Vinterprisen i Europa har økt med 2,5 kr/kWh bare siden forrige ukes markedskommentar. Frankrike forbereder seg på priser over 14 kr/kWh gjennom hele vinteren.  

Isolert kraftsystem i nord

Situasjonen er helt annerledes i Nord-Norge som opplever tidvis gratis strøm. Her er det fortsatt rikelig med lagret vannkraft, og all ledig eksportkapasitet er utnyttet. Midt-Norge opplever midlertidig høyere strømpriser på grunn av vedlikehold på høyspentnettet som reduserer tilgangen til billig kraft fra Nord-Norge. 

Prisene for uke 33 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)406øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)560øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)51øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)1øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)392øre/kWh

Prisforventninger

Bevegelsene i energimarkedene i Europa (kull, gass, strøm, osv.) er så enorme at det er krevende å gi et prisestimat på strømprisen i Sør-Norge. Sør-Norge, og i mindre grad Øst-Norge og Vest-Norge vil følge prisene vi ser i Europa, og kan derfor øke betydelig fremover. Hvor høyt strømprisen går vil avhenge av hvor mye nedbør som kommer de neste månedene. 
 
For Midt-Norge og Nord-Norge har prisforventningene våre vært presise i en lang stund, også gjennom sommerferien. Her har prisene holdt seg stabilt lave, og i Nord-Norge falt den ytterlige. Vi tror at Nord-Norge og Midt-Norge vil ha en lav pris i flere uker fremover, men Midt-Norge vil oppleve midlertidig høye priser på grunn av vedlikehold av strømnettet mellom de to områdene. Dette vedlikeholdet vil avsluttes i uke 34.