Knusktørt i Sør-Norge

Prisene på gass og kullkraft fortsetter å stige i Europa, og har sendt strømprisene i Europa godt over 1 NOK/kWh. T tillegg kommer alt av skatter og avgifter. I Sør-Norge (NO2) har det vært knusktørt i august med nedbørsmengder på i underkant av ca 10% (!) av normalen.

Lite nedbør og svak magasinutvikling har ført til at prisene i Sør-Norge har nærmet seg prisene på kontinentet, og hvis værvarslene holder seg vil Sør-Norge se enda mer av kontinentale priser kommende uke.

Omtrent halvparten så lave strømpriser i Midt-Norge

I de nordlige prisområdene (Midt-Norge og Nord-Norge) har det kommet noe mer nedbør og ressursbalansen er noe bedre enn i Sør-Norge. Viljen til å produsere kraft virker likevel til å overstige overføringskapasiteten sørover og prisdannelsen preges derfor av innelåst kraft.

I sum venter vi priser i Sør-Norge (NO2) på ca 1 NOK/kWh mens Midt-Norge (NO3) trolig vil ligge rundt halvparten.