Magasinfyllinger

Magasinfylling har vært et hett tema i media, og er en viktig faktor for å forklare strømprisen. I Sør-Norge gikk magasinfyllingen noe opp i alle tre prisområder, men det kreves mer nedbør om prisene skal frakobles Europa.

Magasinfyllingene i nord har ikke blitt nevnt like mye, men disse blir svært viktige for hvor prisen havner i haust, vinter og til våren. De siste årene har det vært et stort overskudd på vann som har holdt prisene nede. I de siste ukene har magasinfyllingen gått noe ned, og er på vei mot mer normale nivåer. Dette vil sannsynligvis ikke føre til priser som i Sør-Norge, men vil definitivt løfte prisene det neste halve året om normaliseringen fortsetter.  

 

Prisene for uke 37 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)407øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)407øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)85øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)74øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)407øre/kWh

Prisforventninger

EU har varslet kraftfulle tiltak for å redusere prisen på strøm. Dette har redusert frykten for de mest ekstreme prisene (15 kr/kWh i vinter), men nivået er fortsatt høyt for vinteren (8,8 kr/kWh). Energikrisen i Europa er fortsatt sterk, og kun uvanlig mye nedbør i Norge og Sverige kan fjerne oss fra disse nivåene. 

På grunn av at det forventes en jevn prisoppgang frem til og med februar i Europa, tror vi også at prisene i Sør-Norge skal holde seg på dagens nivå eller høyere. 

I NO3 og NO4 vil prisene holde seg lavere enn i sør. Her tror vi nå at prisen skal opp gjennom høsten, men vil i perioder med svært mye vind fortsatt være lav. 

Nedbøren i høst blir utrolig viktig for prisen i alle prisområdene frem mot neste sommer.