Forsatt prisforskjeller i Norge

Værvarslene for neste uke inneholder fortsatt mye vind, særlig for de nordlige prisområdene. Så langt i 2022 har det blåst veldig mye i de nordlige prisområdene, langt mer enn normalt. Når det blåser mye reduseres tappingen fra magasinene, men før eller siden må dette vannet tappes og da risikerer man at prisene faller.
I Sør-Norge holder strømprisene seg fortsatt høye som følge av lav magasinfylling og fortsatt høye termiske priser. Gassprisene har falt noe tilbake siste uken, men lave lagre av gass i Europa, samt økt geopolitisk spenning knyttet til Ukraina er med på å holde strømprisene oppe.

For kommende uke venter vi strømpriser i Midt-Norge på rundt 20 øre/kWh, mens prisene i Sør-Norge antas fortsatt å ligge mellom 130-150 øre/kWh.