De siste værvarslene for neste uke indikerer fallende temperaturer, noe som vil gi økt forbruk. Samtidig vil del av nedbøren kommende uke komme som snø i høyereliggende strøk. Nedbøren er også noe skjevfordelt, mens Sør-Norge vil få normale nedbørsmengder så vil de nordlige prisområdene få mer enn normalt med nedbør. Magasinfyllingen har steget noe den siste tiden som følge av en del mer nedbør enn normalt. Dette har bidratt til å senke fremtidsprisene på strøm, selv om magasinfyllingen fortsatt er lav. Rekordhøye priser på kull og gass har medført skyhøye strømpriser i Europa, noe som gir full eksport på strømkablene. Fortsatt lav magasinfylling i Sør-Norge kombinert med full eksport tilsier fortsatt høye priser, mens prisene i de nordlige prisområdene blir holdt nede. I sum venter vi priser i Sør-Norge på rundt 1,1 NOK/kWh, mens prisene i Midt-Norge antar vi ligge rundt 50 øre/kWh.