Høy vindkraftproduksjon

Strømprisen ble sterkt påvirket av høy vindkraftproduksjon i Nord-Europa i hele forrige uke. Lite behov for regulerbar vannkraft ga svært lave priser i forrige uke sammenlignet med nivået ellers.

Prisene for uke 40 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)123øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)123øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)33øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)33øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)123øre/kWh

Prisforventninger

Kraftprisforventningen for Sør-Norge er en tett kobling mot Europa og prisene der. Det gir priser på over 3 kr/kWh fremover i gjennomsnitt. 
For Midt-Norge og Nord-Norge vil sannsynligvis kraftprisen variere mye gjennom høsten i takt med vindkraftproduksjonen. I perioder med mindre tilgjengelig kraft vil vi se priser på samme nivå som i Sør-Norge. Gjennomsnittet blir sannsynligvis mye lavere, et sted under 1 kr/kWh gjennom høsten.