Ressurssituasjonen har bedret seg

De siste værvarslene indikerer at det våte og vindfulle været vil fortsette også neste uke. I tillegg ventes temperaturene å ligge noe over normalen. Ressurssituasjonen har også bedret seg de siste to ukene, og vi anslår at vi nå har et avvik på cirka minus ti.

Det spesielle er at stort sett hele ressursunderskuddet er i Sør-Norge, mens de nordlige prisområdene har normalt til noe mer enn normalt med ressurs. Prisene på kull har falt noe tilbake mens gassprisene i Europa fortsatt er veldig høye.

I sum tilsier dette at vi forventer fortsatt lave spotpriser i de nordlige prisområdene, mens strømkundene i Sør-Norge fortsatt må belage seg på høye priser også kommende uke.
 

For Midt-Norge venter vi vi priser på ca 20 øre/kWh kommende uke mens prisene på Østlandet ventes å ligge rundt 90 øre/kWh.