Våt oktober

Oktober har vært gunstig for fylling av vannmagasinene. Etter en svært tørr september har oktober levert mer nedbør enn normalt. Resultatet har vært et markant sprang opp mot normal fyllingsgrad i Sør-Norge, og har gitt lavere kraftpriser gjennom oktober enn resten av året.

 

Prisene for uke 42 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)181øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)181øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)59øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)24øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)181øre/kWh

Prisforventninger

I det korte bildet vil prisene trolig holdes nede av lavt forbruk og stor andel uregulert kraft (som elvekraft og vindkraft). I Sør-Norge er det mulig at prisene holder seg under 2,5 kr/kWh frem til vi ser skikkelig vinterkulde. Til vinteren ser det fortsatt sannsynlig ut med priser over 3 kr/kWh, men dette vil avhenge av været i vinter, og hva som skjer i energimarkedene i Europa.
 
For Midt-Norge og Nord-Norge vil sannsynligvis kraftprisen variere mye gjennom høsten i takt med vindkraftproduksjonen. I perioder med mindre tilgjengelig kraft vil vi se priser på samme nivå som i Sør-Norge. Gjennomsnittet blir sannsynligvis mye lavere, et sted under 1 kr/kWh gjennom høsten.