De siste værmeldingene indikerer normalt med nedbør de neste to ukene i Sør-Norge, mens de de nordlige prisområdene fortsatt skal få mer nedbør enn normalt. Temperaturene ventes å ligge rundt normalen, og det samme med vinden. 

På kontinentet ser vi fortsatt høye priser fremover, noe som trigger full eksport på utenlandskablene fra de sørlige prisområdene. Ressurssituasjonen er fortsatt svak i Sør-Norge, men mye bedre nå enn i slutten av september. I de nordlige prisområdene preges spotprisene av veldig høy magasinfylling i SE2, noe som gir kjørepress og lave priser, samtidig som overføringskapasiteten sørover er begrenset.

I sum for kommende uke venter vi derfor priser på rundt 95 øre/kWh i Sør-Norge, men de nordlige prisområdene vil ligge betydelig under, rundt 15 øre/kWh.