Høyere strømpriser i Sør-Norge

I løpet av kommende uke vil temperaturene falle både her hjemme og i store deler av Vest-Europa, samtidig som vinden vil løye noe. Dette vil gi økt strømforbruk samtidig som elvetilsigene faller noe tilbake. I sum bør dette gi enda høyere strømpriser i Sør-Norge, og spørsmålet blir om prisene i Sør-Norge løftes opp på kontinentale priser eller ikke.

Vindkraft presser prisene nedover i de nordlige områdene

Store tilsig i de nordlige prisområdene de siste ukene har medført at ressurssituasjonen er veldig god, samtidig som stadig mer installert vindkraft gjør at prisene presses nedover. Selv om overføringskapasiteten sørover har økt noe og forbruket vil øke kommende uke, tror vi likevel at strømprisene vil holde seg lave i nord også neste uke.

I sum venter vi priser i Sør-Norge på ca 110 øre/kWh med risiko på oppsiden, mens prisene i de nordlige prisområdene ventes fortsatt å ligge rundt ca 15 øre/kWh.