Fra vått til tørt

I forrige markedskommentar var det forventet mer nedbør enn normalt ut november. Værmeldingene har nå snudd 180 grader, og er svært tørre de neste ukene. Det blir også marginalt kaldere enn normalt. Dette vil øke behovet for regulerbar produksjon som i de siste ukene har vært utkonkurrert av uregulerbar produksjon.

Prisene for uke 45 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)35øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)36øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)29øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)20øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)30øre/kWh

Prisforventninger

Mye tilsig og høye temperaturer har bidratt til å holde prisene lave i en periode. Uke 44 var ikke noe unntak. De neste ukene ser ut til å bli tørre og middels kalde. Dette vil gi høyere strømpris, men det er usikkert hvor høyt prisen vil gå.

Til vinteren er det forventet at Sør-Norge vil nærme seg prisene i Europa, et nivå som ville gitt ca. 3,3 kr/kWh inkl. moms. Med økningen i vannmagasinene som har vært i høst er det tvilsomt at prisen går helt opp til dette nivået, men det avhenger sterkt av hvordan været blir i vinter.
 
Nord-Norge ser ut til å beholde et enormt energioverskudd, og vil nok bare se priser mot Sør-Norge på de kaldeste og minst vindfulle dagene.
 
Midt-Norge ligger fortsatt mellom Nord-Norge og Sør-Norge i pris, med en tyngde mot Nord-Norge. Vi forventer at dette skal fortsette gjennom vinteren.