Kommende uke er temperaturene ventet å falle ytterligere over hele Norden. Dette sammen med mindre vind vil gi høyere strømpriser i Norden. I midlertid vil det blåse en del på kontinentet, og dette kan være med på å dempe både prisene og eksporten fra Sør-Norge noe. I de nordlige prisområdene vil temperaturene falle ned mot 10 grader kaldere enn normalt, og dette vil igjen føre til høyere strømforbruk enn normalt. Denne uken har vi sett at de nordlige prisene har koblet seg på sørlige strømpriser i enkelte timer, og vi venter at dette også vil skje enkelte timer neste uke.

Kommende uke venter vi priser i Sør-Norge på rundt 150 øre/kWh, mens prisene i Midt-Norge er ventet på å ligge på rundt 95 øre/kWh.