Islegging av Luleelven i Sverige

Sverige har sett en enorm økning i priser på grunn av lave temperaturer, lite vind, og en stor stans av elvekraft for å islegge Luleelven før vinteren. Dette har bare i mindre grad smittet over på NO3 og NO4 som ble skånet for mesteparten av prisveksten takket være høy vindkraftproduksjon i Midt-Norge.  
I Tyskland stiger prisene i takt med at gasslagrene begynner å tappes. Prisen har vært lavere i en stund nå på grunn av stor tilgang på LNG fra skip. I Sør-Norge vil nok dette føre til at prisene følger etter, selv etter en vår høst med påfyll i vannmagasinene. 

Prisene for uke 46 endte følgende:
NO1 (Øst-Norge)112øre/kWh
NO2 (Sør-Norge)112øre/kWh
NO3 (Midt-Norge)51øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)25øre/kWh
NO5 (Vest-Norge)112øre/kWh

Prisforventninger

Strømprisen har beveget seg oppover i alle prisområder etter en periode med mildvær og mye nedbør. Til vinteren er det forventet at Sør-Norge vil nærme seg prisene i Europa, et nivå som ville gitt ca. 3,3 kr/kWh inkl. moms.
Med økningen i vannmagasinene som har vært i høst er det tvilsomt at prisen går helt opp til dette nivået, men det avhenger sterkt av hvordan været blir i vinter. En mild og vindfull vinter med mye snø vil kunne gi svært lave priser, mens en kald og tørr vinter vil kunne drive prisene svært høyt, mye høyere enn 3 kr/kWh.
 
Nord-Norge ser ut til å beholde et enormt energioverskudd, og vil nok bare se priser mot Sør-Norge på de kaldeste og minst vindfulle dagene.
 
Midt-Norge ligger fortsatt mellom Nord-Norge og Sør-Norge i pris, med en tyngde mot Nord-Norge. Vi forventer at dette skal fortsette gjennom vinteren.