Værbildet endrer seg litt neste uke med temperaturer noen grader over normalen, samtidig som vi får inn mye vind, særlig i de nordlige prisområdene. På kontinentet fortsetter stigningen både i gasspriser og kvotepriser som sammen med moderat vind vil gi høye priser på kontinentet også kommende uke.

Magasinfyllingen i Sør-Norge nærmer seg den laveste fyllingen på 20 år. Vi tror derfor at før eller siden vil produsentene måtte bremse produksjonen, og da vil prisene i Sør-Norge stige ytterligere, så sant været ikke snur til veldig vått, mildt og vindfullt.
I sum venter vi priser i Midt-Norge (NO3) på rundt 30 øre/kWh kommende uke, mens prisene på Øst-Norge (NO1) ventes å ligge rundt 130 øre/kWh.