Gasslagrene i Europa er lave for årstiden og forbruket har ikke blitt dempet i tilstrekkelig grad av høye gasspriser. Markedet har svart med å sende gassprisene enda høyere opp for å unngå at Europa går tomme for gass på slutten av vinteren. Siden det er gasskraft som stort sett er marginalproduksjonen i Tyskland så slår dette direkte inn i de tyske strømprisene.

Så lenge det ikke er for kaldt og vi har nok vann i magasinene kan vi ligge på full eksport og således unngå de høye prisene vi ser sør for oss. Vannmagasinene i Sør-Norge tappes imidlertid veldig fort og før eller siden må produsentene spare litt på vannet noe som vil gi høyere priser. Kommende uke er det varslet mindre vind og lavere temperaturer noe som gir høyere priser, noe dempet selvsagt at vi går inn i julehøytiden med lavere forbruk enn normalt.

I sum venter vi priser i Sør-Norge på ca 2 NOK/kWh kommende uke, mens prisene i Midt-Norge ventes å ligge rundt 45 øre/kWh.