Lave strømpriser fremover i Midt- og Nord-Norge

Værarslene de neste ukene er på den våte, milde og vindfulle siden, slik været i stor grad har vært så langt i 2022. Ressurssituasjonen i de nordlige områdene sammen med det store strukturelle kraftoverskuddet i nord tilsier lave strømpriser fremover.

Selv om det er meldt mer nedbør, og at temperaturene er ventet å ligge et par grader over normalen, er det fortsatt lav magasinfyllig i Sør-Norge. Det er også mindre snø enn normalt

Den svake ressurssituasjonen gjør at Sør-Norge ligger nærmere de høye prisene på kontinentet og vi får ekstreme prisforskjeller, forskjeller som kan bli ennå mer ekstreme frem mot sommeren.

I sum venter vi priser i NO1 (Øst-Norge) kommende uke på ca  120-130 øre/kWh, mens prisene i NO3 (Midt-Norge) ventes å ligge mellom 10-14 øre/kWh.