Varslene fortsetter å komme inn på den våte siden, og de lange værvarslene er også betydelig våtere enn normalt. Ressurssituasjonen er i ferd med å bedre seg betydelig i Sør-Norge, og vi har derfor sett at fremtidsprisene for våren og sommeren har gått en god del ned. Gassprisene har også sunket noe ned den siste uken, men prisene på kontinentet er fortsatt så høye at eksporten går nesten for fullt.

I de nordlige prisområdene er ressurssituasjonen fortsatt veldig god, noe som tilsier fortsatt lave strømpriser frem mot sommeren. Her er det også mulighet for at det kan bli veldig lave priser i sommer. Med noe mindre vind i de nordlige prisområdene kommende uke ventes strømprisene å ligge mellom 12-15 øre/kWh, mens strømprisene i Sør-Norge venter å ligge rundt 110-120 øre/kWh.