De siste to ukene av februar hadde vi temperaturer god over normalen, mens vi i løpet av denne uken har sett temperaturene normalisere seg for årstiden. Med mer normale temperaturer har vi også sett at prisene har tikket noe oppover. Det er også verdt å legge merke til de store prisforskjellene internt Norden. Så langt denne uken har prisene i Sør-Norge ligget nesten  hele 10 øre/kWh over prisene i Midt- og Nord Norge. Forklaringen er den massive utbyggingen av ny kraft og da spesielt ny vindkraft i Midt- og Nord Norge, samtidig som  utbyggingen av nettet ikke har hold følge og nytt forbruk har uteblitt i Nord. 

Kommende uke er det ventet mye vindkraftproduksjon i Tyskland og Danmark som kan være med å dempe de høyeste prisene Sør-Norge. Temperaturene er ventet å falle til godt under normalen inn mot slutten av neste uke. Magasinfyllingen er fortsatt svært god for årstiden og vi venter derfor priser på rundt 30 øre/kWh for NO3, og oppimot 10 øre/kWh høyere pris for NO1.