Upåvirket av urolighetene i Europa

Strømprisene i Midt- og Nord-Norge fortsetter å være upåvirket av urolighetene i Europa. Uke 9 endte med en gjennomsnittpris på 15 øre/kWh, ned fra uken før (20 øre/kWh).
Den lave prisen skyldes at vannkraftprodusentene har mye vann i magasinene og rikelig med snø, og når dette kombineres med mye vindkraft blir det stor konkurranse om å få solgt kraft. 

Våre forventninger er at den lave strømprisen skal fortsette de neste ukene og sannsynligvis helt ut sommeren. 

Mindre vann og snø i Sør-Norge (NO1, NO2, NO5)

Konkurransen er ikke like intens i Sør hvor det er mindre vann i magasinene og mindre snø i fjellet. Med få kraftlinjer mellom nord og sør, og et Europa i energikrise, blir det derfor store prisforskjeller. Strømprisen for uke 9 i sør endte på 1,7 kr/kWh (opp fra 1,2 kr/kWh), over 10 ganger så høyt som i nord. Økningen kommer av at krigen i Ukraina har sendt prisen på kull, olje, og gass til rekordhøyder. Russland som en viktig leverandør av fossil energi til Europa, og det er stor usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje med handelen av disse energikildene. I Norge merkes dette på grunn av kraftutveksling med land som er avhengig av fossile brensler.

For at ikke magasinene i Sør-Norge skal gå tomme må det importeres kraft når prisene i Europa er lavest, og det er denne prisen på import som blir styrende for hva vannkraftprodusentene forventer at prisen skal ligge på fremover. 

Våre forventninger de neste ukene er at det vil bli store variasjoner i strømprisen i Sør-Norge takt med utviklingen i Ukraina. Skulle Russland stanse eksport av fossile energikilder til Europa vil prisen øke kraftig (kanskje opp mot 2-3 kr/kWh), men går det mot en løsning i konflikten, og det blir mindre usikkert om Europa kan importere kull, gass og olje, vil prisen i Sør-Norge sannsynligvis gå ned til der vi var før invasjonen (ca. 1,3 kr/kWh).