(NVE): Endringen innebærer at kunder som kan vise til midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller at det fremgår av Folkeregisteret at de var folkeregistrert på sin nåværende adresse før 18. januar 2023, har rett på strømstøtte. 

Kunder som kan vise til bruksendringstillatelse har rett på støtte fra vedtaksdato, mens kunder som kan vise til bostedsadresse på nåværende adresse siden senest 18. januar 2023 har rett på støtte fra 1. september 2022. Kunder som har endret folkeregistrert adresse etter 18. januar 2023, må uansett vise til at de har fått innvilget bruksendringstillatelse fra kommunen for å ha rett på støtte.

Kundene må selv ta kontakt med nettselskapet og legge frem nødvendig dokumentasjon for å ha rett på støtte. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må kunden selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet.

Nettselskapene vil utbetale støtten på neste mulige faktura. Dersom kunden har fått faktura for januar 2023 allerede, vil kunden få utbetalt støtten først på fakturaen for februar 2023. Denne blir sendt ut i starten av mars. 

Dersom det er uenighet mellom kunde og nettselskap, kan kunden bringe saken inn for avgjørelse hos RME.