Har du solceller på taket?
Solspot er avtalen for deg med eget solcellepanel. Du får full frihet og konkurransedyktig pris på strømmen du har behov for å kjøpe. I tillegg får du samme konkurransedyktige pris på strømmen du produserer.   

Som Plusskunde blir du fakturert månedlig for strømmen du forbruker. Strømmen du produserer blir trukket fra strømforbruket ditt time for time.   

Produserer du mer enn du forbruker kjøper Eidefoss Strøm tilbake strømmen fra deg til spotpris, time for time.

Strømprisen følger svingningene i strømmarkedet NordPool. Prisen endres fra time til time. Morgendagens timespriser settes hver dag på NordPool og påvirkes blant annet av hvor mye strøm som produseres og forbrukes i Norden. Vær spiller også en stor rolle, siden vi i Norge produserer strømmen vår på vann. Er det kaldt og tørt går prisene som regel oppover og nedover når det er varmt og tørt. 
For at fakturering og avregning av din produksjon og ditt forbruk skal være korrekt må AMS måler være installert av ditt nettselskap. AMS måleren måler både strømforbruk og strømproduksjon. Kommunikasjon med AMS måleren må også være komplett i henhold til nettselskapets rutiner. Nettselskapet ditt vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingstariff avhengig av om det er et kraftoverskudd i nettområdet eller et kraftunderskudd.