Med bakgrunn i EUs elmarkedsdirektiv må norske strømleverandører informere sine strømkunder om opprinnelsen til leveransene av elektrisk energi i foregående år gjennom varedeklarasjoner. 

Varedeklarasjon betegnet av NVE er korrigert for handel med opprinnelsesgarantier og gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt strømkjøp. Varedeklarasjon fra NVE finner du her.