Gjennomfakturering

Stadig flere får både netteleie og strømmen på samme faktura. Dette kalles gjennomfakturering.
Fakturaen får du fra din strømleverandør. På selve fakturaen skilles det mellom ditt faktiske strømforbruk og nettleien. Strømleverandøren betaler nettleien videre til din lokale netteier. Netteier er den som eier strømnettet i ditt område.