Hva gjør du om strømmen går?
Hvis du opplever strømbrudd så kan du ta kontakt med ditt nettselskap som har ansvaret for nettet der du bor.