Dersom strømprisen der du bor er høy, kan du få 90% i støtte.

Hvem får strømstøtte?

Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5). Husholdninger får automatisk strømstøtte for strømmen de bruker der de bor, altså på adressen der selve strømmåleren er installert. Dersom områdeprisen der du bor er over 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av måneden, dekker staten 90% av prisen over 87,5 øre/kWh. Støtten blir automatisk trukket fra på nettleien, så du trenger ikke foreta deg noe.

Strømstøtte til landbruket

Landbrukskunder har egen strømstøtteordning, der støtten må søkes om til Landbruksdirektoratet. Her kan du lese mer om strømstøtteordningen til jordbruksforetak.

Strømavtalen din påvirker ikke hva du får igjen

Det har ingenting å si hvilken strømavtale eller hvilke strømleverandør du har, strømstøtten bli bereget ut ifra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde, altså hvor du bor. 

Automatisk fratrukket på regningen

Dersom du har rett på strømstøtte, så blir den automatisk trukket fra på nettleiedelen på din strømregning. Du trenger med andre ord ikke foreta deg noe da alt går automatisk.

Eidefoss sine kunder får både strøm og nettleie på samme faktura, og det er ditt lokale nettselskap som sørger for at strømstøtten din er riktig. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, tar du kontakt med ditt lokale nettselskap der du bor.