Dersom strømprisen der du bor er høy, kan du få 90% i støtte.

Hvem får strømstøtte?

Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5). Husholdninger får automatisk strømstøtte for strømmen de bruker der de bor, altså på adressen der selve strømmåleren er installert. Kunden får støtte i de timene der elspotprisen i prisområdet er høyere enn 70 øre/kWh (terskelverdi). I disse timene får kunden støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh (kompensasjonsgrad). Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen. 

Strømavtalen din påvirker ikke hva du får igjen

Det har ingenting å si hvilken strømavtale eller hvilke strømleverandør du har, strømstøtten bli bereget ut ifra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde, altså hvor du bor. 

Automatisk fratrukket på regningen

Dersom du har rett på strømstøtte, så blir den automatisk trukket fra på nettleiedelen på din strømregning. Du trenger med andre ord ikke foreta deg noe da alt går automatisk.

Eidefoss sine kunder får både strøm og nettleie på samme faktura, og det er ditt lokale nettselskap som sørger for at strømstøtten din er riktig. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, tar du kontakt med ditt lokale nettselskap der du bor.